Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.32624 /V

Kontakt:

ENERGO DISTRIBÚCIA , s. r. o.
sídlo: Šoltésovej 5
040 01 Košice
IČO: 47213981
IČ DPH: SK2023793519
DIČ: 2023793519
telefón: 00421 55 6780 393
fax: 00421 55 6780 393
e-mail: energo.keua@gmail.com
štatutárny zástupca: Ing. Jana Šterbinská - konateľ spoločnosti
banka: ČSOB a.s., č. ú : 4018296178 /7500

Dokumenty: